Informatiebijeenkomsten Landelijk Doelgroepenmodel

datum:
30-03-2023
Locatie:
Van der Valk, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Tijdstip: 16:00 – 18:00 uur

We nodigen u van harte uit om aan te sluiten bij een van de bijeenkomsten rond het Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) die we verspreid door heel Nederland organiseren. De bijeenkomsten zijn bedoeld om professionals van alle schoolsoorten (po/ vo/ sbo/ pro/ so/ vso en swv) in de regio bij elkaar te brengen en na te denken over de kansen (en risico’s) die het model mogelijk biedt.  

Het model is in de afgelopen jaren ontwikkeld door professionals uit het gespecialiseerd onderwijs. Recent gebruiken steeds meer samenwerkingsverbanden en reguliere scholen het model voor leerlingen met een ‘ontwikkelingsperspectief’. Het LDGM is in eerste instantie een bespreekmodel streeft naar het ontwikkelen van een gezamenlijke taal als het gaat om het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften en het inschalen van leer- en ontwikkelniveaus. In 2022 hebben zowel de Inspectie van het Onderwijs als het Ministerie van OC&W zich aangesloten bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid en potentie van het LDGM.

In het eerste deel van de bijeenkomst worden de achtergronden en meest recente ontwikkelingen van het model behandeld. Het tweede deel bestaat uit het delen van ervaringen/ visies/ kansen en risico’s voor de regio.

Ate de Boer, Projectleider LDGM namens de Sectorraad GO

Aanmelden kan via onderstaande inschrijfformulier. Het is geheel gratis om deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelding is van belang i.v.m. de maximum capaciteit.

Bekijk deze link voor meer achtergrondinformatie.

andere activiteiten.