Interactieve Inspiratiesessie met Claire Boonstra

datum:
10-11-2021
locatie:
online

15:30 tot 17:30 uur

Voor bestuurders, schoolleiders, IB-ers, leerkrachten en netwerkpartners

Claire Boonstra geeft op woensdagmiddag 10 november van 15.30 tot 17.30 uur een interactieve inspiratiesessie, waarin wij met elkaar stil staan bij wat we nu doen in het onderwijs, welk effect dat heeft en hoe we datgene wat we doen meer in lijn kunnen brengen met datgene wat we beogen.

Claire is auteur van Het Onderwijsvragenboek, winnaar van de onderwijsfilm van 2015 en bekend vanwege haar vele TED talks. Met haar stichting Operation Education zet Claire zich in voor onderwijs dat uitgaat van wat echt belangrijk is in het leven en voor al het leven op aarde.

Als we vanuit onze dagelijkse realiteit uitzoomen en van een afstandje kijken naar wat mensen, de samenleving en de wereld nodig hebben, en als we dan op basis van onze laatste inzichten en ervaringen bedenken welke vormen van onderwijs en ontwikkelen daarbij horen, is de kans groot dat daar iets heel anders uitkomt dan hoe we het nu hebben ingericht. Toch zitten we met z’n allen in het huidige systeem en zit het huidige systeem in ons – en hebben we ons daar dus toe te verhouden.

Samen op onderzoek uit

Iedereen die in het onderwijs werkt doet dat vanuit de bedoeling kinderen vooruit te helpen in de wereld, om ze iets mee te geven dat zinvol is voor de rest van hun leven en voor de samenleving. Tijdens deze inspiratiesessie gaan we onder begeleiding van Claire Boonstra met elkaar op onderzoek uit: in welk systeem zijn we met z’n allen beland, hoe is het zo gekomen, wat weten we nu over dat systeem en wat betekent dat voor de beslissingen die we nu nemen?  

Tijdens de sessie blikken we terug en kijken we vooruit. Maar wel door eerst naar de essentie te gaan: welk verhaal vertellen wij elkaar nu over onderwijs en ontwikkeling? Past dat verhaal nog bij wat we nu weten en ervaren, bij hoe we naar de wereld kijken? Welk verhaal zouden we willen vertellen? Waarom doe jij de dingen zoals je ze doet? Wat zien wij als de bedoeling van onderwijs en ontwikkeling? En wat staat er in de weg tussen bedoeling en praktijk? Deze én andere vragen komen aan de orde tijdens deze interactieve inspiratiesessie.

Aanmelden voor de inspiratiesessie kan door een mail te sturen naar info@gespecialiseerdonderwijs.nl

andere activiteiten.