Inspiratiebijeenkomst ZMOLK-LVB+ ‘Didaktiek’

datum:
10-11-2021
locatie:
locatiegegevens Utrecht volgt na aanmelding

Tijdstip: 13.30-16.00 uur

Didaktiek voor LVB+ leerlingen en leerlingen met een sterk vertraagde ontwikkeling

In maart 2020 hebben we op verzoek specifiek aandacht besteedin de eerste inspiratiebijeenkomst aan (ortho)didactische vraagstukken. Gericht op de worstelingen m.b.t. het bieden van een passend didactisch aanbod aan leerlingen met een sterk vertraagde ontwikkeling en aan leerlingen met LVB en bijkomende problematiek. Hoe zo gericht mogelijk invulling geven aan het bereiken van de doelen uit de leerlijnen/streefdoelen uit onze schoolstandaard? Hoe bijvoorbeeld om te gaan met het niveau van begrijpend lezen bij deze leerlingen?

Vanuit die bijeenkomst zijn de deelnemers in hun eigen onderwijs-zorgarrangement daarmee verder gegaan. In de landelijke werkbijeenkomst aandacht voor de resultaten die bereikt zijn in het vervolgtraject. Resultaten in hoe om te gaan met enerzijds met cognitieve doelen en anderzijds met de pedagogische doelen; in welke methoden en materialen zijn te gebruiken en hoe onderwijs en zorg samen optrekken om dit aanbod ook te doen slagen.

In de nu volgende inspiratiebijenkomst verzorgen de collega’s van de Lasenberg een presentatie over hun ontwikkeltraject. Aan werktafels vervolgens de uitwisseling en de planvorming voor de eigen vervolgstappen in jullie regio met jullie partners.

Omdat je aan tafel vaak toch tot andere creatiever trajecten komt dan in een online bijeenkomst willen we jullie van harte uitnodigen om naar Utrecht te komen.

Als je vindt dat een collega uit de zorg, het onderwijs en/of de gemeente ook mee zou moeten doen aan het versterken van onderwijs/zorgarrangementen LVB, hou je niet in en nodig hem of haar van harte uit! Ieder persoon dient wel apart aangemeld te worden.

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier Inspiratiebijeenkomst ZMOLK-LVB ‘Didaktiek’ 10 november 2021

  • Wanneer je gebruikmaakt van onze dienstverlening ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van de levering van deze dienst. Lees meer over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan in onze privacyvoorwaarden.

andere activiteiten.