Netwerk Onderwijswerkgevers: de kick-off

datum:
09-07-2021
Locatie:
Online

Tijdstip: 09:00 – 10:00 (inloop 8.45)

Waarom voor u? Er is afgelopen jaren veelvuldig gevraagd naar een netwerk van inclusieve onderwijswerkgevers; landelijk en lokaal. Met het Netwerk Onderwijswerkgevers geven wij vorm aan dit verzoek. In het netwerk komen onderwijs-professionals bijeen die een beslissende “werkgevers-rol” hebben als het gaat om het werven, aannemen en aan het werk houden van nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de onderwijssector.

Van grote opdracht naar gezamenlijke missie. Hoewel de banenafspraak geen gemakkelijke opdracht is – helemaal niet voor een sector waar tijd en geld schaars zijn – biedt inclusief werkgeverschap ook kansen. Dat bleek ook zeker tijdens de inspiratiesessies van Baanbrekers waar verschillende scholen met elkaar spraken en hun praktijkvoorbeelden deelden. Door op een andere manier naar taken, functies en werving te kijken, komen gekwalificeerde medewerkers, misschien wel het meest schaarse goed, aan het werk. De Normaalste Zaak, een groeiend werkgeversnetwerk van bijna 700 organisaties, heeft hier veel ervaring mee en helpt ook graag het onderwijsveld nóg een stap verder te komen.

Informatie over het netwerk en de kick-off. Op 9 juli informeren we u over De Normaalste Zaak en welke activiteiten we voor het Netwerk Onderwijswerkgevers voor ogen hebben. Denk aan het delen van goede praktijkvoorbeelden, het ophalen van vragen en belemmeringen en het bieden van bijpassende ondersteuning. Uiteindelijk met als doel het zetten van verdere stappen en het verstevigen van het netwerk van onderwijswerkgevers. Uiteraard krijgt u tevens toegang tot alle beschikbare informatie en bijeenkomsten rondom thema’s als SROI, baancreatie en (alternatieve) wervingsacties.

Wees welkom en meldt u aan via de aanmeldlink.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met Peter Vos (petervos@denormaalstezaak.nl of 06-12598722)

andere activiteiten.