Online Congres Gezonde School

https://www.gezondeschool.nl/nieuws/save-date-online-congres-gezonde-school-op-31-maart-2021

Tijdstip: 12.30 – 17.00 uur

Werken aan een gezonde leefstijl op school. Hoe doet je dat, ook in deze tijd? De uitdaging is om mee te bewegen met veranderende omstandigheden. Reserveer woensdagmiddag 31 maart 2021 alvast in de agenda voor het Online Congres Gezonde School 2021!

Voor wie?

Het congres is voor iedereen die in, op of rond school werkt aan een gezonde leefstijl voor leerlingen, studenten en medewerkers.

Meer informatie:

andere activiteiten.


En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!