OplossingenLab 11

datum:
14-02-2023
Locatie:
Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Tijdstip: 9:30 tot 12.30 uur (inloop vanaf 9:00 uur)

Ben je werkzaam in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een zeer intensieve zorgvraag in het onderwijs?

Meld je dan aan voor de elfde editie van het OplossingenLab op 14 februari 2023 in Utrecht.

Wat kunt u verwachten?

Concrete praktijkvoorbeelden hoe ‘zorg in onderwijs’ te organiseren. Dit doen we met samen met de arrangeurs die de afgelopen 2 jaar actief betrokken waren bij 50 scholen in de ondersteuning naar collectieve financiering. Hoe en met wie hebben zij de onderbouwing met data aangepakt. Tot welke inzichten, acties en opbrengsten leidde dit. Hoe kan deze kennis en ervaring u en uw partners een stap verder brengen.  Op welke wijze draagt het perspectief van ouders daarin bij. We benutten daarbij ook de kennis uit het onlangs gepresenteerde onderzoeksrapport van DSP/Oberon.

Nieuws

Afgelopen maand is het onderzoeksrapport  van Zorg in Onderwijstijd van DSP/Oberon op 5 december 2022 naar de Tweede Kamer verstuurd. In een eerste reactie geven de betrokken ministeries aan de noodzaak te zien om de financiering op school voor leerlingen met een zorgbehoefte eenvoudiger te organiseren. In het voorjaar van 2023 volgt de beleidsreactie. Meer weten.

Voor wie?

Het OplossingenLab is voor partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg. Dit voor kinderen voor kinderen met een intensieve zorgvraag in het onderwijs waaronder kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Deze bijeenkomst is gericht op de samenwerking en ontwikkeling in de regio’s. Nodig daarvoor ook uw samenwerkingspartners uit. U kunt ook andere betrokkenen als (zorg)aanbieders, projectleiders/coördinatoren verbinding onderwijs- gemeenten samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars en -kantoren (CIZ) uitnodigen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Vincent Fafieanie (V.Fafieanie@nji.nl), Mariës Zegers (M.Zegers@nji.nl)  Jasper Swuste (j.swuste@gespecialiseerdonderwijs.nl), Maartje Van Der Rijt mvanderrijt@vgn.nl; Petra Raaijen <petra.raaijen@vng.nl> of Petra Raaijen (petra.raaijen@vng.nl).

Contact praktische vragen: Wendy Kunst (w.kunst@nji.nl)

andere activiteiten.