Oplossingenlab

datum:
06-06-2023
Locatie:
NDC de Hommel Kennedylaan 9 3533 KH, Utrecht

Tijdstip: 13.00 (inloop) – 16.30 uur

Ben je werkzaam in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een zeer intensieve zorgvraag en/of met een ernstige meervoudige in het onderwijs?

Meld je dan aan voor de twaalfde editie van het OplossingenLab op 6 juni  in Utrecht.

Wederom op locatie! Vanuit de ambitie ‘Iedereen doet mee’ kijken we naar welke creatieve oplossingen al zijn gecreëerd én hoe we blijvend kunnen leren. Zowel in je eigen organisatie, in de regio, landelijk en mét ouders en jongeren.

De OplossingenLabs in 2023 staan in het teken van de opdracht: komen tot collectieve financiering van ‘Zorg in Onderwijstijd’ gekoppeld aan de inhoudelijke ervaringen in de praktijk

  • Waar hebben we het over? overzicht in de getallen
  • Wat is het verhaal achter de getallen? Inzicht in de vragen en de mogelijkheden
  • Hoe hiermee verder te gaan?

In dit OplossingenLab gaan we in op het verhaal achter de cijfers. In de werkbijeenkomst wisselen we actief kennis, ervaringen en inspirerende praktijkvoorbeelden uit. Deelnemende professionals vertellen over hoe zij een sluitend aanbod voor of met kinderen en hun ouders hebben gerealiseerd.

Hoe kunnen hun zoektocht en leerervaringen ons verder helpen in wet- en regelgeving, werkprocessen en het dagelijkse samenwerken met betrokkenen? We besteden aandacht aan de landelijke ontwikkelingen en de speciale opdracht om tot een collectieve financiering te komen van ‘Zorg in Onderwijstijd’.

Programma

13.00 uurInloop  
13.30 uurWelkom: ‘En nu weer verder; de reis van het kind centraal”  
 In gesprek met een ervaringsdeskundige?  Wat is de vraag van de ouder of het kind ? Wat waren successen? en daarmee  inspiratie om het nog beter te doen.
 Bouwstenen programma
 Het speelveld in overzicht Het speelveld in overzicht. Vertegenwoordigers van de ministeries van OCW en VWS geven toelichting over stand van zaken op basis van de bespreking van het eindrapport Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd – Eindrapportage, DSP & Oberon, 2022 in de kamer op 31 mei.
 De praktijk De Mytylschool in Haren heeft samen met de school en met behulp van de onderwijsarrangeur en een vertegenwoordiging van gemeenten (vanuit de provinciale transformatieagenda) in beeld gebracht op welke wijze de jeugdhulp gecollectiveerd kon worden. Wat heeft dat opgeleverd en hoe ziet de werkelijkheid er nu uit? Wat heeft het betekent voor het kind, de school, de zorgaanbieder en de financiers (gemeente en zorgkantoor)  en wat nog niet. Op al deze vragen gaan zij tijdens een presentatie.
14.30 uurPauze
 Simulatie; de klantreis van het kind in het onderwijs-jeugdhulp veld – Hoe werkt dat nou een reis van het kind door het onderwijs en jeugdhulpveld? – Wat betekent het voor het kind en de ouders  – Wat levert het op voor professionals, de organisaties maar ook voor de financiers/ bestuurders  en is er sprake van een rolverdeling?          
 Werkvorm Aan de hand van vragen gaan deelnemers zelf (samen met zorgarrangeurs) in gesprek  op basis van een zogenaamde ‘klantreis’. Aan de hand van twee casussen (zie bijlage ) bespreken de deelnemers een aantal stappen die kind en ouders (de klant) doorlopen in het proces van het organiseren van zorg in onderwijstijd, waarin ze met verschillende partijen te maken hebben.
 Terugblik wat heeft de klantreis van het kind opgeleverd, welke vragen zijn er nog?
16.00 uurAfsluiting

Contact praktische vragen: Wendy Kunst (w.kunst@nji.nl)

andere activiteiten.