Webinar Overgang v(s)o-mbo

datum:
17-03-2022
Locatie:
online

Tijd: 15:00 tot 16:30 uur

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan.

Dat geldt vooral voor veel studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.

Hoe begeleid je als onderwijsprofessional in het vo leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bij de overstap naar het mbo? En hoe borg je de continuïteit van de ondersteuning in het mbo? Met andere woorden: wat kunnen we allemaal doen om de overgang van deze jongeren van het vo naar het mbo te ondersteunen?

Als vervolg op de ‘Handreiking overgang v(s)o – mbo’ organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO en het Kennispunt MBO Passend Onderwijs een themabijeenkomst over de overgang v(s)o – mbo. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de rol van de vo- en mbo-school en de samenwerking tussen beide. Ook staat het perspectief van de leerling/student centraal en delen wij aandachtspunten, tips en praktijkvoorbeelden.


Interessant voor: alle medewerkers scholen v(s)o – mbo en samenwerkingsverbanden vo

Aanmelden via dit formulier.

andere activiteiten.