Schoolpsychologen Congres

datum:
25-03-2022
Locatie:
Zie aanmelding

Thema van dit congres: De rollen van de schoolpsycholoog, in verbinding met elkaar.

Een lezing gaat over de rol van de schoolpsycholoog: een scientist-practitioner die school en ouders verbindt en de leerling daar ook bij betrekt.

De andere over: “Wacht, jullie weten toch alles over psychologie dat je moet weten om kinderen en jongeren te helpen?”

De laatste m.b.t.: “leerlingen hebben niet allemaal dezelfde kans op een succesvolle schoolloopbaan, ook niet als ze dezelfde (cognitieve) capaciteiten hebben. Dat betekent dat een deel van de leerlingen zich niet kan ontwikkelen naar hun vermogen, en dat er voor de samenleving talent verloren gaat.”

Voor meer informatie

andere activiteiten.