Spreekuur Experimenteerregeling Onderwijszorgarrangementen

datum:
13-10-2022
locatie:
online

Het is de bedoeling dat 80 onderwijs-zorgarrangementen met ingang van 1 januari 2023 toestemming krijgen om deel te nemen aan het experiment. Hiermee kunnen zij gebruik maken van de ruimte om af te wijken van wettelijke voorschriften omtrent de onderwijstijd, inhoud van het onderwijs, locatie van het onderwijs en bekostiging. Voor aanvragers van het experiment onderwijs-zorgarrangementen organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een online spreekuur.

Loop je tijdens de voorbereiding van de aanvraag tegen onduidelijkheden over de aanvraag aan? Maak dan gebruik van deze gelegenheid om jouw vragen te stellen aan medewerkers van OCW en VWS.

Na de zomervakantie kun je je via de website van het Steunpunt Passend Onderwijs aanmelden voor een van de spreekuren.

andere activiteiten.