Startbijeenkomst Vensters speciaal voor VSO (online)

datum:
27-01-2021
locatie:
Online

Tijdstip: 09:00 – 11:00 uur

Wat levert de startbijeenkomst u op?
Na de bijeenkomst is het duidelijk wat alle mogelijkheden van Vensters zijn en hoe u ze beter inzet. U kiest vervolgens zelf waar u het eerst mee start, welk onderdeel u het beste kunt gebruiken voor uw school. Ook bent u goed op weg met het schrijven van toelichtingen voor uw schoolprofiel. Tot slot krijgt u tips en handige ondersteuningsdocumenten mee, zoals handleidingen en een jaarplanning.

andere activiteiten.


En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!