StroomOP symposium Best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren

datum:
05-11-2021
locatie:
de Observant Amersfoort

09:30-16:30 uurde Observant Amersfoort

‘Op koers naar 0 onderbroken schoolloopbanen voor kinderen en jongeren’ Stroomopwaarts werken aan een lerend jeugdhulp en onderwijsstelsel

StroomOP heeft als tweeledige doelstelling dat jongeren die nu en in de toekomst in de JeugdzorgPlus terechtkomen de voor hen best passende zorg en ondersteuning krijgen en ten tweede dat zoveel als mogelijk voorkomen wordt dat plaatsing in een JeugdzorgPlus instelling nodig is. Voor jongeren die alsnog zijn aangewezen op JeugdzorgPlus, zou plaatsing in een instelling zo kort mogelijk moeten zijn. Bovendien moeten jongeren in staat worden gesteld om zich, ongeacht de plek waar ze verblijven, te blijven ontwikkelen. StroomOP richt zich dus op het voorkomen van plaatsing in een instelling en verbeteren van de ontwikkelmogelijkheden van jongeren binnen de JeugdzorgPlus.

De bedoeling van het deelproject ‘Best passend Onderwijs voor Kwetsbare jongeren’ is het vergroten en versterken van de ontwikkelmogelijkheden van kwetsbare jongeren zodat ze, ongeacht mogelijke belemmeringen, maatschappelijk mee blijven doen. Dat is een stevige uitdaging gezien de transformatie van de JeugdzorgPlus in volle gang is. De veranderopdracht voor de VSO-scholen, verbonden aan deze instellingen, is groot en dat kunnen zij niet alleen.

We nodigen je dan ook van harte uit om met ons deze uitdaging aan te gaan en mee te denken over de toekomst van het onderwijs voor deze kwetsbare jongeren. We bouwen samen aan het recht op leren en ontwikkelen, kansengelijkheid en inclusie. Dat betekent 0 onderbroken schoolloopbanen voor kinderen en jongeren. 

Wil je hierbij zijn? Geef dan vast je interesse op via stroomop@bgzj.nl en houd 5 november vrij in de agenda. 

andere activiteiten.