Studiedag Kennisgroep Kwaliteit

datum:
18-01-2022
locatie:
Antropia Driebergen

10:00 (inloop vanaf 9:30) tot 15:00 uur

Deze studiedag wordt georganiseerd door de PO-Raad in samenwerking met de Sectorraad GO. Geprobeerd wordt om deze bijeenkomst live te organiseren! Dit is natuurlijk spannend maar gehoopt wordt elkaar weer in het echt gaan ontmoeten in januari en de netwerkfunctie van onze Kennisgroep weer wordt aangehaald.

Het kan zijn dat vanwege de maatregel het programma gesplitst moet worden in 2 groepen (ochtend en middag identiek programma).

In de ochtend staat het Onderzoekskader van de inspectie centraal. Inspecteur Jolanda Pauw is eerder te gast geweest om te vertellen over het onderzoekskader. Toen moest het kader nog ingaan, nu wordt er al weer een half jaar mee gewerkt. Jolanda zal ingaan op de eerste ervaringen met het kader. Maar ook gaat zij graag in op jullie vragen. We hebben al wat vragen van jullie over het nieuwe kader ontvangen en doorgegeven aan Jolanda. Het zal haar presentatie meer laten aansluiten bij jullie behoefte als je ons vooraf je vragen mailt.

Wellicht moet Jolanda de vragen voorleggen aan haar inspectie collega’s. Daarom de vraag om eventuele vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk half december aan ons te mailen. Je kunt hiervoor het mailadres van Karen (k.titulaer@poraad.nl) gebruiken, zij zet de vragen door.  

In de middag zijn er twee kortere thema’s.

Allereerst zal Hugo Verheul met jullie spreken over Verantwoording. Met deze link kom je bij het rapport ‘Leren en legitimeren door verantwoording in het Primair Onderwijs’.  Het rapport is in april jl. afgerond en opgesteld door Cor van Montfort c.s.
Hugo zal een presentatie verzorgen en daarbij ingaan op de relatie tussen kwaliteitszorg en verantwoorden. Hoe kun je de ‘buitenwereld’ (de stakeholders) naar binnen halen, hoe betrek je ze bij de organisatie?

Het thema daarna komt vanuit de SBO/SO hoek, maar is vast voor jullie allen interessant.
Teade de Boer, werkzaam bij Effectief Onderwijs,  neemt jullie in een presentatie mee in het project wat de werktitel “Expertise-Matrix” heeft gekregen. Als één van de antwoorden op inclusiever onderwijs wil het gespecialiseerd onderwijs zichtbaar maken waar expertise aanwezig is (en waar niet). Het doel is dat onderwijspersoneel en ook ouders deze informatie overzichtelijk op een website kunnen vinden en filteren. Het gaat hierbij niet alleen om welke expertise, maar ook welke contactpersonen en tevens aan het onderwerp gekoppelde scholingsmogelijkheden. 

Ook voor Hugo en Taede geldt dat zij het prettig vinden om vooraf vragen van jullie te ontvangen;  mail ook deze aan Karen (k.titulaer@poraad.nl ).

De studiedag zal voldoende ruimte bieden om met elkaar, over bovenstaande en andere thema’s, in gesprek te gaan.

Praktisch:

  • Vanwege de onzekerheid op de maatregelen hoef je nu nog niet aan te melden. Medio december ontvang je van ons bericht en de aanmeldlink.
  • Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de bijeenkomst dus live zal plaatsvinden. Maar houd de mail in de gaten. Als de regels weer strenger worden, moeten we misschien toch weer naar een online versie.
  • Deze bijeenkomst is een evenement, dus houdt er rekening mee dat bij binnenkomst je QR code wordt gecheckt.
  • De volgende data voor de bijeenkomst van onze Kennisgroep is donderdag 19 mei 2022

andere activiteiten.