Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’

datum:
08-02-2021
locatie:
Online

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen hierbij te ondersteunen is in november 2019 het project Anders Organiseren van start gegaan. In dit project zijn innovatie- en ontwikkelvragen in de sector opgehaald. Denk hierbij aan een andere inzet van professionals en ondersteuners in het onderwijs en team- en taakdifferentiatie van leraren en anders bevoegden. 

Ben jij benieuwd hoe andere scholen dit hebben aangepakt? Wil je inspiratie opdoen en meekijken? Schrijf je dan in voor de Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’. Alle scholen en schoolbesturen die met een innovatievraag special bezig zijn geweest delen hun inzichten. En dat doen we ook met een aantal masterclasses rond anders organiseren, zoals teamgericht organiseren en rond een toolkit voor onderwijsondersteuners. Bekijk het hele programma hier.

De bijeenkomst is op maandag 8 februari aanstaande, van 13.00 tot 16.00 uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

In het programma komen teamspecialisatie en –differentiatie, strategisch personeelsbeleid en een veranderaanpak allemaal aan bod. 

Programma

13.00 uur     Opening

13.10 uur     Gesprekstafel met een bestuurder, schoolleider, leraar en een onderwijsinspecteur o.l.v. een tafelhost met interactieve inbreng van online deelnemers

14.00 uur     Uitwisselingsronde 1: kies uit vier masterclasses en zes Innovatievraag-specials

15.00 uur     Uitwisselingsronde 2: kies uit vier masterclasses en zes Innovatievraag-specials

15.45 uur     Vooruitblik en afronding

16.00 uur     Einde

Bekijk het hele programma

Je kunt hier aanmelden.

We kijken er naar uit je op 8 februari weer te begroeten!

andere activiteiten.


En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!