Webinar Doelgroepenmodel

datum:
13-10-2022
Locatie:
Online/hybride

Tijdstip: 15:00 – 17:00 uur (dit is een herhaling van 13 september Kennisgroep Kwaliteitszorg)

Doelgroep: Voor alle medewerkers die in toelaatbaarheidscommissie werkzaam zijn of in een commissie van begeleiding deelnemen. Daarbij voor iedereen die op een andere wijze op de werkvloer het doelgroepenmodel gebruiken c.q. inzetten. 

De diversiteit onder de leerlingen in het speciaal onderwijs is enorm. In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) leggen scholen vast wat de mogelijkheden zijn van de leerling en vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Dit is een proactief en cyclisch proces. Het Landelijk Doelgroepenmodel ondersteunt de school bij dit proces en helpt de school een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het toekomstperspectief is.

Waar gaan we het over hebben:

  • Stand van zaken en ontwikkelingen
  • De uitgangspunten en risico’s van gebruik van het LDGM  
  • Uitwisselen van praktijkervaringen en expertise
  • Wat geef je de werkgroepen DGM mee?

Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier.

andere activiteiten.