Webinar versterking aanpak personeelstekorten in het (v)so/sbo

datum:
18-05-2021
Locatie:
Online

Het lerarentekort heeft voor leerlingen en leraren in het (v)so en sbo ingrijpende consequenties. Dit vraagt om een duurzame aanpak van de personeelstekorten in het speciaal onderwijs. Maar wat werkt, en wat werkt niet? En welke acties kunnen scholen zelf in gang zetten? In een serie willen de PO-Raad, Sectorraad GO, de Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW, het uitwisselen van kennis en oplossingsrichtingen stimuleren.

In drie webinars delen wij een aantal oplossingsrichtingen. In het tweede webinar van 18 mei staan de zij-instroom en het flexibel opleiden van onderwijsassistenten tot leerkracht centraal. Tot slot wordt er op 2 juni een webinar georganiseerd over het werven en behouden van leraren in het (v)so en sbo.

Opzet webinars

We delen iedere keer een praktijkvoorbeeld. Vervolgens gaan de deelnemers in groepen uiteen om hier over door te praten. Hierbij is het doel om nieuwe inzichten op te doen die bruikbaar zijn voor de eigen praktijk en binnen de eigen regionale samenwerking. Alle webinars starten om 14.00 uur en eindigen om 15.30 uur. Deelname is kosteloos.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan hier. Heeft u een vraag over de webinars? Stel deze aan Machteld Rohn of Jasper Swüste.

andere activiteiten.