Webinars versterking aanpak personeelstekorten in het (v)so/sbo

datum:
08-04-2021
Locatie:
Online

Het lerarentekort heeft voor leerlingen en leraren in het (v)so en sbo ingrijpende consequenties. Dit vraagt om een duurzame aanpak van de personeelstekorten in het speciaal onderwijs. Maar wat werkt, en wat werkt niet? En welke acties kunnen scholen zelf in gang zetten? In een serie webinars willen de PO-Raad, de Vereniging Hogescholen, het ministerie van OCW en Sectorraad GO, het uitwisselen van kennis en oplossingsrichtingen stimuleren

De afgelopen jaren zijn er in samenwerking met het ministerie van OCW diverse bijeenkomsten georganiseerd over de aanpak van het lerarentekort. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot inzichten en oplossingsrichtingen. In drie webinars worden een aantal oplossingsrichtingen gedeeld. 

In het eerste webinar op 8 april staat het versterken van het contact tussen het werkveld en de lerarenopleidingen centraal. Hogeschool Rotterdam neemt je mee in het proces dat de hogeschool en de schoolbesturen hebben doorlopen om een effectieve samenwerking tussen beide partijen in gang te zetten. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een schoolbestuur voor speciaal onderwijs vertellen daarnaast over de onderlinge samenwerking in het partnerschap Samen Opleiden. In het webinar van 18 mei staan de zij-instroom en het flexibel opleiden van onderwijsassistenten tot leerkracht centraal. Tot slot wordt er op 2 juni een webinar georganiseerd over het werven en behouden van leraren in het (v)so en sbo.

Opzet webinars

In ieder webinar delen we een praktijkvoorbeeld. Vervolgens gaan de deelnemers in groepen uiteen om hier over door te praten. Hierbij is het doel om nieuwe inzichten op te doen die bruikbaar zijn voor de eigen praktijk en binnen de eigen regionale samenwerking. Alle webinars starten om 14.00 uur en eindigen om 15.30 uur. Deelname is kosteloos.    

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier. Heb je een vraag over de webinars? Stel deze aan Machteld Rohn of Jasper Swüste.

andere activiteiten.