Arbeidstoeleiding voor jongeren in kwetsbare positie.

Deze expertgroep is ondergebracht bij de arbeidsmarktregio contactpersonen. Alle informatie en documenten betreffende samenwerking op het gebied van arbeidstoeleiding voor jongeren in een kwetsbare positie zijn op deze website van pro en vso te vinden.

Om het pro en vso beter en duurzamer aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt en de arbeidstoeleiding te optimaliseren, worden er in ieder arbeidsmarktregio coördinatoren aangesteld om het pro en vso te vertegenwoordigen. Deze coördinator zet zich namens de pro en vso scholen in om de arbeidstoeleiding in de arbeidsmarktregio zo te optimaliseren dat geen jongere meer tussen wal en schip valt. Deze regio coördinatoren vormen de expertgroep.

Waar zetten zij zich ons voor in?  

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het gelukkig goed. Zij verlaten de school met een diploma en vinden hun weg op de arbeidsmarkt. Maar dat geldt niet voor iedereen. Nog te veel niet-zelfredzame jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar staan aan de kant, met niet zelden complexe problematiek. Veel van de problematiek rond jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begint niet pas bij 16 jaar, maar kent zijn oorsprong al ver daarvoor. Jongeren en uitvoeringsorganisaties lopen aan tegen knelpunten die om een oplossing vragen.

Het is nodig dat er meer regie tot stand komt, dat jongeren niet tussen wal en schip vallen, dat zij op de radar van instanties zijn, dat de ondersteuning zo dicht mogelijk bij hen wordt georganiseerd, dat er maatwerk is en dat er schotten tussen verschillende domeinen kunnen worden geslecht. Dat er een overzicht is regionaal en landelijk wie wat kan en doet hieraan. Dit realiseren wij!

documenten.


Contactpersonen

Richard Brenkman

@. r.brenkman@onderwijsspecialisten.nl

Patrick Hallink

@. p.hallink@vsopro.nl