Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

In 2009 hebben een aantal onderwijsinstellingen uit Cluster 4 en 3 de handen ineen geslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Inmiddels is de expertgroep KSO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). De KSO is een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs.

Procesmatig ontwikkelingsinstrument

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is een procesmatig ontwikkelingsinstrument. De norm, sterk verwant met het INK model, helpt scholen bij het beschrijven, implementeren en borgen van kwaliteitsbeleid in hun organisatie. Een onderwijsinstelling kan vervolgens haar organisatie inrichten op basis van deze norm en dit (extern) laten toetsen door een onafhankelijke externe partij.

Vertrouwen in de onderwijsinstelling

Door gebruik te maken van de KSO toont de instelling aan dat zij haar processen systematisch benadert, de leerling centraal stelt, voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit en in staat is om betrouwbare resultaten te rapporteren. De ambitie hierbij is dat een dergelijk keurmerk ertoe leidt dat ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en graag gebruik maken van haar diensten. Uiteraard kan ook met de Kwaliteitsnorm worden gewerkt zonder de ambitie van certificering.

Aan de slag met de KSO

Wil je aan de slag met de KSO? Vraag dan de volgende documenten op bij info@gespecialiseerdonderwijs.nl. Deze documenten nemen je stap voor stap mee hoe je de KSO in kan zetten op de eigen school:

  • Kwaliteitsnorm
  • Implementatie
  • Kwaliteitshandboek
  • Certificering
  • Trainingsaanbod

Ervaringen

In onderstaande film komen enthousiaste gebruikers van de KSO aan het woord. Bekijk de film en raak geïnspireerd.

Contactpersoon

Marieke van Roy

@. info@gespecialiseerdonderwijs.nl