Onderwijsbelemmeringen als gevolg van gedragsproblematiek.

Wij richten ons op het delen van expertise, het omdenken en het oplossen van vraagstukken rondom onderwijs aan leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Van oudsher het ‘cluster 4 onderwijs’.

Deelnemen aan de expertgroep?

Wij komen een paar keer per jaar bijeen en gaan gericht met een of meerdere thema’s aan de slag. Wil je graag een onderwerp, thema of vraag inbrengen en bespreken met je collega’s? Laat het ons weten!

Heb je interesse om deel te nemen aan onze expertgroep? We horen graag van je. Je ontvangt een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale meeting waarin we je over de werkwijze van onze groep vertellen. Verder houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, delen we kennis en ervaringen en leggen we je vragen voor. Meedoen of meer weten? Laat het ons weten via info@gespecialiseerdonderwijs.nl

Contactpersoon

Andrea Postma

@. a.postma@depiloot.nl