Oplossingenlab (OZA’s)

De expertgroep oplossingenlab helpt en ondersteunt, in samenwerking met onder andere NJI, VGN,VNG, OCW & VWS, professionals, beleidsmakers en bestuurders vanuit onderwijs, gemeente en instellingen op verschillende manieren bij het (verder) ontwikkelen en borgen van onderwijs-zorgarrangementen (OZA). Denk aan het ontwikkelen van kennis en praktische tools, advies op maat, en het organiseren van landelijke werkbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen.

Landelijke werkbijeenkomst 

Er zijn periodiek werkbijeenkomsten voor iedereen die zich bezighoudt met het opzetten of ontwikkelen van oza’s voor kinderen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Deelnemers zijn professionals, managers en stafleden. Er staan verschillende onderwerpen centraal, zoals de arbeidstoeleiding en omgang met dwang en drang, het opzetten van maatschappelijke kosten-batenanalyses, methodische aanpakken, professionalisering en organisatie en bekostiging. Ook word je actief betrokken bij de ontwikkelingen in het kader van de zorgarrangeurs en de pilots die lopen. Doel van de bijeenkomsten is kennis delen, een leeromgeving ontwikkelen en een professioneel netwerk opbouwen dat elkaar stimuleert in het bieden van onderwijs en zorg aan kwetsbare kinderen.

Wilt u onze volgende bijeenkomst bezoeken zie onze agenda of neem contact op met Wendy Kunst.

Ondersteuning op maat

Naast landelijke ondersteuning via werkbijeenkomsten, bieden we ook lokale ondersteuning op maat. Interesse? Neem contact op met Vincent Fafieanie of Jasper Swuste.

documenten.