Het VSO kan nog beter!

Wij zijn een expertgroep die er aan wil werken om de kwaliteit van het VSO, de positie ervan en de mogelijkheden binnen het VSO onderwijs op een hoger plan te brengen. Een gelijke bekostiging met het VO, samen ervoor zorgen dat juist voor VSO leerlingen het onderwijs aanbod minimaal gelijkwaardig is met wat nu in het VO geboden wordt. Dat in combinatie met zorg dragen voor de extra ondersteuning en arbeidstoeleiding die nodig is, daar staan wij voor en werken wij aan!

Dit is een expertgroep van de sectorraad GO op uitnodiging, heb je interesse om aan te sluiten of wil je meer informatie: neem contact op met info@gespecialiseerdonderwijs.nl

Er is nu al een (kleine) groep deelnemers. We hebben zo’n 4 keer per jaar (online) overleg. We informeren elkaar over de vorderingen die zijn gemaakt, wat op stapel staat en waar actie op moet komen. O.a. het aangekondigde kwaliteitsonderzoek vso in 2024 van de inspectie zal een gespreksonderwerp zijn.

documenten.