Inclusiever onderwijs (buitenland?!).

Nu, een aantal jaar na de invoering van passend onderwijs, worden er op steeds meer plekken in ons land initiatieven genomen door onderwijsbestuurders en schoolleiders om samen met hun medewerkers, ouders en leerlingen een meer inclusieve leeromgeving te realiseren. Een leeromgeving waar álle kinderen, ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen naar school kunnen gaan. Een beweging die wij ten volle toejuichen!

Wat doen wij?

Onze expertgroep bestaat uit een rijk netwerk van onderwijsprofessionals, werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs, die samenwerken om de beweging naar meer inclusief onderwijs vorm te geven. Wij komen een paar keer per jaar bijeen en gaan gericht met verschillende thema’s aan de slag. Wij delen met elkaar opgedane kennis en ervaring en bekijken hoe we dit kunnen inzetten in de onderwijspraktijk. Ook bekijken wij wat we van andere landen kunnen leren. Als lid van deze expertgroep informeren wij je wanneer er reizen naar deze landen plaatsvinden.

Zoals de mogelijkheid om mee te gaan met de Studiereis Speciaal Onderwijs IJsland. Het is lang onduidelijk geweest, maar de studiereis naar IJsland gaat door! Het is niet onze eerste reis naar dat land, en we hebben er inmiddels een goed netwerk opgebouwd.

Van 10-15 oktober 2021 vertrekken we met een interessante en gemotiveerde groep op studiereis naar IJsland. IJsland biedt al jaren inclusief onderwijs, deels vanwege noodzaak en geografie, maar ook vanwege de maatschappelijke commitment die er is rondom inclusie. Deze studiereis biedt dus een goede gelegenheid om kennis te nemen van de IJslandse ervaringen. We bezoeken veel scholen, en praten met professionals en bestuurders uit de aanliggende gebieden als jeugdzorg, etc.

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Aanmelden kan tot 8 september. Op 10 september is er een voorbereidingsbijeenkomst voor deelnemers bij Lecso/GO-Raad.

Mocht je geïnteresseerd zijn hier ook meer informatie over de prijs en het eventueel aanmelden.

Deelnemen aan deze groep?

Meedoen of meer weten? Laat het ons weten via info@gespecialiseerdonderwijs.nl.

documenten.


Contactpersonen

Andrea Postma

@. a.postma@depiloot.nl

René de la Fonteijne

@. r.delafonteijne@exhem.eu