Landelijk Doelgroepenmodel.

De diversiteit onder de leerlingen in het speciaal onderwijs is enorm. In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) leggen scholen vast wat de mogelijkheden zijn van de leerling en vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Dit is een proactief en cyclisch proces. Het Landelijk Doelgroepenmodel ondersteunt de school bij dit proces en helpt de school een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het toekomstperspectief is.

Landelijk Doelgroepenmodel

Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het potentiële eindniveau van leerlingen in te schatten en de benodigde ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Daarnaast bevordert het Landelijk Doelgroepenmodel de communicatie met ouders en stakeholders, zoals de Inspectie, samenwerkings-verbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs.

Wat is de komende tijd te verwachten?

Het doelgroepenmodel is twee jaar geleden (2019) vastgesteld. We zijn volop bezig met het ontwerpen van een meerjarenplan t.a.v. de doorontwikkeling van het doelgroepenmodel. De nieuwe versie moet worden verwerkt in alle onderliggende documenten. In het schooljaar 2021-2022 worden onderleggers aangepast en uitgewerkt, alsook een handleiding. Aangezien het allemaal vrijwilligerswerk is dat we gezamenlijk als onderwijsveld vormgeven, duurt dat even en geeft het tijdelijk wat onduidelijkheid; we laveren tussen het nieuwe model en de oude onderleggers. Hiervoor vragen we jullie begrip. Mocht je mee willen denken in de verdere ontwikkelingen, dan kun je een mail sturen naar info@gespecialiseerdonderwijs.nl . We houden jullie na de vakantieperiode op de hoogte middels de nieuwsbrieven.

Er zijn voor de doorontwikkeling, waarmee gestart is in 2021, drie werkgroepen aan de slag geweest met de volgende thema’s: leerlijnen koppelen, het meer ‘SEO proof’ maken en bekijken wat de mogelijkheden zijn wat betreft de koppeling met een TLV. Ook gaan wij de komende periode in gesprek met verschillende partijen, zoals OCW, Inspectie van het Onderwijs, Cito, SLO e.a. om te onderzoeken waar kansen liggen om in gezamenlijkheid het doelgroepenmodel op een hoger plan te krijgen. In het meerjarenplan wordt dit vorm gegeven.

De projectleider praat je bij:
Heb jij tips? Laat het ons weten!

Heb jij tips, suggesties of wensen. Laat het ons weten! We kunnen niets beloven, maar doen ons best om zoveel als mogelijk aan wensen te voldoen. We geven daarbij wel een winstwaarschuwing: ook op verzoek van vele willen we het model niet een volledige make-over geven. Wel passen we wellicht de naam aan (meer inclusiever) en denken aan een ‘versie 2.0.’ als een variant op het huidige model.

Gebruik van het Landelijk Doelgroepenmodel

Onderaan van deze pagina vind je documenten over de werkwijze, de werkgroep en de benodigde documenten om met het Landelijk Doelgroepenmodel aan de slag te gaan.

documenten.