Lerarencollectief GO.

Het Lerarencollectief is de beroepsvereniging van, voor en door leraren. Hun missie is om leraren nog beter in positie te krijgen als het gaat om de inhoud van het vak en onderwijs.

Uiteindelijk is de doelstelling van het Lerarencollectief dat er vaker mét leraren gepraat wordt over de inhoud en uitvoering van het onderwijs. De Lerarenraad vertolkt de stem van de aangesloten leraren.

Voor de inhoud leraren gespecialiseerd onderwijs werken we samen met het lerarencollectief. Zij voorzien ons gevraagd en ongevraagd van advies en we komen indien wenselijk steeds samen. Bezoek hun site en overweeg lid te worden.

Contactpersoon

Sharon Martens

@. sharon@lerarencollectief.nl