Mytylscholen.

Op initiatief van de mytylscholen is deze expertgroep in het leven geroepen. Wij ontmoeten elkaar, wisselen kennis en ervaringen uit en behandelen vraagstukken rondom dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs mytylscholen. Wij komen een aantal keer bij elkaar en gaan gericht met thema’s aan de slag.

Deelnemen aan deze expertgroep?

Wil jij je ook buigen over diverse thema’s m.b.t. onderwijs en ondersteuning mytylscholen? En wil jij kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Aanmelden voor onze expertgroep kan via info@gespecialiseerdonderwijs.nl

documenten.


Contactpersoon

Inge Oelen

@. i.oelen@mytylschool-gabriel.nl