Resonansgroep SBO.

Directeuren van SBO scholen maken deel uit van regionale netwerken. De agenda van die netwerken wordt bepaald door vragen, ontwikkelingen en knelpunten uit de eigen regio. Ieder netwerk heeft een netwerkregisseur en kent zijn eigen couleur locale.

Soms is het netwerk breder samengesteld en denken experts onderwijs en/of zorg mee. Denk hierbij aan directeuren van regulier, speciaal of voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, een directeur kennis- en expertisecentra, etc. De netwerkregisseurs vertegenwoordigen de regio in de landelijke Resonansgroep.

Landelijke thema’s en regionale successen

In de Resonansgroep worden landelijke thema’s besproken en kunnen regionale successen of knelpunten vanuit een breder perspectief worden beschouwd, zodat deze informatie ook een landelijke richting en invloed kan teweegbrengen. Voor dat doel worden de netwerken ook regelmatig geraadpleegd. De Resonansgroep ontvangt met, de inspecteur van het onderwijs, onderzoekers in de evaluatie van passend onderwijs en sleutelfiguren in actuele thema’s.

Verbinden met lef en vertrouwen

Eén keer per jaar komt de groep een hele dag bijeen om met een expert een onderwerp uit de meerjarenplanning te verdiepen. De Resonansgroep bepaalt voor een groot deel de koers van de vereniging. Samen met het bestuur wordt het meerjarenplan geformuleerd. Haar blik naar buiten kan leiden tot het zoeken en vinden van relevante partners. Het gaat dus in deze groep zeker niet alleen om het delen, maar juist om het ontwikkelen van nieuwe inzichten en acties die ten goede komen aan de uitvoering van de missie. Verbinden met lef en vertrouwen, zodanig dat voor ieder kind een juiste plek in onderwijs gerealiseerd kan worden! Aansluiten bij een netwerk is mogelijk mail daarvoor naar info@gespecialiseerdonderwijs.nl

Actieve netwerken

 1. Amsterdam
 2. Arnhem/Veluwe/Nijmegen
 3. Friesland
 4. Groningen/Drenthe/Overijssel
 5. Helmond
 6. Limburg
 7. Midden-Nederland
 8. Noord-Holland
 9. Rosa
10. Rotterdam
11. Haaglanden
12. Zeeland/Brabant
13. Zuid-Holland
14. Zwolle

Contactpersoon

Hinderijke Willemse

Bestuurslid @. info@gespecialiseerdonderwijs.nl