Expertgroep Stem van de vso-leerling.

Wij zijn een groep leerlingen uit het vso, die opkomt voor de belangen van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Ons doel is, dat de stem van de vso-leerling zélf gehoord wordt in de voorbereiding van besluiten die voor en over ons genomen worden.

Leerlingenpanel

Dit doen wij door veel contact te houden met leerlingen die op het vso zitten. Je kunt vanaf september 2021 lid worden van ons leerlingenpanel, zodat wij jou regelmatig online een vraag kunnen stellen, om raad vragen of je mening horen. Op deze manier houden we op een eenvoudige manier contact met een grote groep vso-leerlingen. Er bestaan ook andere organisaties die zich bezighouden met jongeren met een beperking en onderwijs. Met hen houden we contact om de stem van jullie, jongeren uit het vso, te laten horen en voor jullie belangen op te komen.

Meer doen?

Ook zoeken we leerlingen die méér willen doen. Je kunt lid worden van het bestuur. Dat betekent dat je meehelpt de organisatie goed te laten draaien, dat je ervoor zorgt dat er op een goede manier gebruik gemaakt wordt van het leerlingenpanel en dat je meehelpt contact te houden met andere organisaties. Dit betekent dat je in elk geval eens per maand bij elkaar komt voor overleg met de andere bestuursleden en dat je daar tussendoor ook nog wel tijd kwijt bent om dingen voor te bereiden e.d. Als je belangenvertegenwoordiging belangrijk vindt, kan dit een mooie manier zijn om hier mee bezig te zijn. Bestuurslid ben je voor een schooljaar en kan daarna verlengd worden (zolang je ingeschreven bent op een vso-school).

Opgaveformulier

Via jouw school krijg je na de zomervakantie een brief met een opgaveformulier om deel te nemen aan het leerlingenpanel of om je op te geven voor het bestuur.

Iets melden

Je kunt bij ons een melding doen als je met iets zit, waarvan je vindt dat dat niet goed geregeld is in het vso in het algemeen of op je eigen school in het bijzonder. Wij zullen dan nagaan of dat op meer scholen speelt en onderzoeken of we daar iets aan kunnen laten doen. We gaan dan, namens jullie, in overleg met mensen die erover gaan.

Iedereen moet kunnen meedoen

Op het vso zitten in totaal zo’n 35.000 leerlingen, verdeeld over 340 scholen. Vso-scholen zijn heel verschillend. Er zijn scholen voor leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of jongeren die langdurig ziek zijn. Ook zijn er jongeren in het vso met psychische stoornissen of gedragsproblemen. Er zijn scholen voor blinde en slechtziende kinderen, scholen voor dove en slechthorende leerlingen of jongeren met een taal- spraakstoornis. Allemaal samen maken zij deel uit van het vso. Ons streven is om leerlingen uit álle clusters vertegenwoordigd te hebben. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en zijn/haar input kan geven.

Contact

Voor mededelingen of vragen kun je nu nog terecht op info@gespecialiseerdonderwijs.nl. We hopen na de zomervakantie onze eigen website en mailadres werkend te hebben.