VSO school diploma

Komend schooljaar 2021 – 2022 kunnen alle leerlingen o.a. in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma behalen.

Wij vinden het goed nieuws dat iedere leerling vanaf nu een (school) diploma krijgt!

Een werkgroep heeft een voorbeeld reglement gemaakt, wat je kunt gebruiken. Doe er je voordeel mee. Dit hebben we als Vives, Simea en Sectorraad GO mogelijk gemaakt.

Ook is met een opdracht vanuit OCW deze werkgroep aan de slag gegaan hoe je dit regelement toepassen kan in de praktijk. Ook dit vanuit de gedachte “doe je voordeel ermee als je dit zou willen”. Dit voorbeeld zal later nog verspreid worden.

Wil je meer weten over de werkgroep, hoe ze te werk zijn gegaan en wat de planning en stand van zaken is <klik dan hier> .

Hieronder de opgeleverde producten tot nu toe. Voor wat betreft dagbesteding is model-reglement gereed, maar nog niet het voorbeeld-reglement. Daar wordt aan gewerkt, het streven is deze eind december ’21 gereed te hebben. Mochten scholen mee willen denken of adviezen hebben, dan kunnen zij Mouris Boer benaderen. Ook bij vragen of als je de documenten in word wilt dan kun je rechtstreeks contact opnemen met Mouris Boer. Met ons kan natuurlijk ook.

documenten.