Zmolk-lvb+.

In zo ongeveer alle regio’s van Nederland is gewerkt aan de ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek (OZA-Zmolk-LVB+). Door de samenwerking van onderwijs en zorg, professionals, jeugdigen en ouders, uitvoering, organisatie en bestuur & beleid zijn successen bereikt. Ter ondersteuning is in nauwe samenwerking met het werkveld en netwerkpartners (NJI, VOBC-Kenniscentrum LVB) een basisaanpak met verschillende handreikingen ontwikkeld.

Waar zetten wij ons voor in?

Om met elkaar de arrangementen nog sterker en beter te maken zetten we ons in voor doorontwikkeling en verdere inbedding van de basisaanpak. Uiteraard voor de betrokken kinderen en jongeren en hun ouders, maar ook voor de professionals, de leidinggevenden, beleidsmakers en bestuurders op inhoudelijk, organisatorisch en op financieel vlak.

Het zmolk pakket in de kaart

Onderstaande kwaliteitskaart is een kapstok om je eigen vliegwiel te maken. Hiermee breng je in kaart welke onderdelen richtinggevend zijn voor de eigen werkontwikkeling en welke handreikingen uit het zmolk-pakket je daarvoor kunt gebruiken. Maak je eigen vliegwiel en schakel ons in als je denkkracht daarbij wilt. We komen graag!

 • Verbind met dit instrument de ‘binnenwereld’ met de ‘buitenwereld’.
 • Start vanuit jullie krachten en het perspectief van Dennis en Deborah.
 • Kies elementen die jullie aandacht verdienen.
 • Probeer samen nieuwe (of ongebruikelijke) dingen uit, leer en bouw verder.
 • laat je verleiden door nieuwe inzichten.
 • Geef er voor Sam en de andere jongeren betekenis aan in jullie eigen praktijk.
 • Probeer samen nieuwe dingen uit, leer en bouw verder.
 • En steeds als toetsteen de vraag van Milla: Word ik er sterker van en mijn toekomst kansrijker?

Wat zijn onze werkzaamheden?

De rode draad blijft dat er voor complexe vraagstellingen geen methodes en protocollen bestaan, maar dat je je eigen vliegwiel moet maken. De route is ‘Leer door te doen’. En daarover denken we graag met je mee. We komen langs om in gesprek te gaan hoe het pakket onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk’ers ingezet kan worden in de eigen situatie. Ook organiseren we:

 • op de bijeenkomsten in 2021 op 19 mei en 10 november in de middag (voor meer informatie en aanmelden zie agenda), gaan we zowel kennisdelen als onderlinge uitwisseling stimuleren. Ook organiseren wij door het jaar heen:
 • geheel op maat kennispraktijknetwerken voor zowel professionals als voor directies, management en staf en
 • online trajecten over onderwerpen als gedrag, veiligheid, overgangssituaties en school dichterbij in coronatijd.

documenten.


Contactpersonen

Jasper Swuste

@. info@gespecialiseerdonderwijs.nl

Bart van Kessel

@. bartvankessel@verhalen-en-verbinden.nl

Deanne Radema

@. deanne@km56.nl