Expertisegroepen

Maak kennis met onze expertisegroepen. Deze expertisegroepen zijn landelijke netwerken, bestaande uit professionals binnen het onderwijs met een passie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Binnen een expertisegroep wisselen de deelnemers kennis, vaardigheden en ervaringen uit.

Meer weten? Of zelf een expertisegroep oprichten? Mail naar info@gespecialiseerdonderwijs.nl.