Informatiebijeenkomsten Landelijk Doelgroepenmodel 2023

16-01-2023

We nodigen u van harte uit om aan te sluiten bij een van de bijeenkomsten rond het Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) die we verspreid door heel Nederland organiseren. De bijeenkomsten zijn bedoeld om professionals van alle schoolsoorten (po/ vo/ sbo/ pro/ so/ vso en swv) in de regio bij elkaar te brengen en na te denken over de kansen (en risico’s) die het model mogelijk biedt.  

Het model is in de afgelopen jaren ontwikkeld door professionals uit het gespecialiseerd onderwijs. Recent gebruiken steeds meer samenwerkingsverbanden en reguliere scholen het model voor leerlingen met een ‘ontwikkelingsperspectief’. Het LDGM is in eerste instantie een bespreekmodel streeft naar het ontwikkelen van een gezamenlijke taal als het gaat om het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften en het inschalen van leer- en ontwikkelniveaus. In 2022 hebben zowel de Inspectie van het Onderwijs als het Ministerie van OC&W zich aangesloten bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid en potentie van het LDGM.

In het eerste deel van de bijeenkomst worden de achtergronden en meest recente ontwikkelingen van het model behandeld. Het tweede deel bestaat uit het delen van ervaringen/ visies/ kansen en risico’s voor de regio.

Ate de Boer, Projectleider LDGM namens de Sectorraad GO

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. De bijeenkomsten alsook het inschrijfformulier zijn op data hier te vinden. Het is geheel gratis om deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelding is van belang i.v.m. de maximum capaciteit.

Overzicht data regiobijeenkomsten

16-2-2023 Hoorn 15.30 – 17.30 uur

23-2-2023 Wolvega 16.00 – 18.00 uur

16-3-2023 Rotterdam 16.00 – 18.00 uur

22-3-2023 Arnhem 16.00 – 18.00 uur

23-3-2023 Amsterdam-Oostzaan 16.00 – 18.00 uur

30-3-2023 Eindhoven 16.00 – 18.00 uur

13-4-2022 Breda 16.00 – 18.00 uur

19-4-2023 Assen 15.30 – 17.30 uur

20-4-2023 Goes 16.00 – 18.00 uur

31-5-2023 Utrecht 16.00 – 18.00 uur