Van school naar duurzaam werk

12-07-2023

Voor het mbo wordt op dit moment een wet voorbereid om de nazorg van het mbo vast te leggen en daarvoor ook voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de instellingen.

Nadat in eerst instantie het Praktijkonderwijs en het Vso waren vergeten is het afgelopen halve jaar door de Sectorraad Pro en Sectorraad GO constructief meegedacht over de wijze waarop het Pro en het Vso hierin meegenomen kunnen worden.

Tot een week geleden was daarbij steeds het bericht dat dit zou lukken en dat zowel het wettelijk vastleggen van onze nazorgplicht, met beschikbaar stellen van middelen onderdeel was van het wetsvoorstel.

Vorige week kregen we echter, volstrekt onverwachts, de melding dat dit toch niet was gelukt. En dat als we dit nog wilden keren we gebruik moesten maken van de Internetconsultatie.

Voor de leden die hierover eerdere berichtgeving hebben gemist, zie: Wet van school naar duurzaam werk – Gespecialiseerdonderwijs