Aanbod & deelname aan sbo, so, pro en vso

Het passend onderwijsbeleid ingevoerd, waardoor regionaal werd gestreefd leerlingen een ondersteuningsaanbod te geven dat goed past bij hun onderwijsbehoefte. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor het bieden van (voortgezet)
speciaal (basis)onderwijs en ondersteuningsaanbod aan leerlingen gedelegeerd naar het niveau van samenwerkingsverbanden.

Regionale samenwerkingsverbanden konden er zelf voor kiezen dit zoveel mogelijk op te pakken in regulier onderwijs (inclusief onderwijs) of met behulp van speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hierdoor kunnen regionale veranderingen ontstaan in het aanbod van sbo, so, pro en vso sbo, so, pro en vso en in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van deze voorzieningen.

In het hieronder te downloaden onderzoek worden de uitkomsten van het onderzoek gedeeld.