Aanmeldformulier deelnemerslijst Landelijke werkbijeenkomst zmolk lvb jongeren

20-05-2021

Je staat in ons systeem als geïnteresseerden voor de ZMOLK-LVB aangemeld. In verband met de privacywetgeving AVG willen wij graag van jou horen of je op deze lijst wilt blijven staan. Dit kun je kenbaar maken door dit inschrijfformulier in te vullen. Zo mis je geen belangrijke informatie vanuit de expertgroep ZMOLK LVB.

Wil je van deze deelnemerslijst verwijderd worden, dan kun je dit kenbaar maken via h.geitenbeek@gespecialiseerdonderwijs.nl.

Alvast bedankt voor je medewerking.