banenafspraak ‘Quotumcalculator’

11-03-2021

Wilt u berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u als overheidsorganisatie moet realiseren? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zes stappen vast.

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is afgesproken dat in 2025 er 125.000 extra banen zijn gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Omdat is gebleken dat de overheidswerkgevers niet hun afgesproken aantallen hebben gerealiseerd is in 2018 de quotumregeling voor hen geactiveerd. Dit houdt in dat overheidswerkgevers, met 25 werknemers of meer, een bepaald quotumpercentage moeten halen. Dit is een minimaal percentage banen voor de doelgroep banenafspraak van het totaal aantal banen binnen de organisatie.

Voor werkgevers in de sector markt geldt deze quotumregeling niet. Meer informatie over de quotumregeling en de banenafspraak vindt u in het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

klik hier