Brochure voortgezet speciaal onderwijs

07-06-2021

In de brochure voortgezet speciaal onderwijs vindt u meer informatie over staatsexamens voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

We wensen alle kandidaten, vso-scholen, examinatoren en andere betrokkenen veel succes!