CVB en toestemming ouders/leerling

23-04-2021

Een CvB is een wettelijke verplichting voor het SO/VSO. Dit is een schoolinterne commissie. Daardoor is geen expliciete toestemming nodig, wel een informatieplicht (ouders moeten weten dat hun kind besproken wordt).

Ook daarbij is van belang dat hierover informatie voor ouders en leerling in de schoolgids over staat. Toestemming is wel nodig voor interventies waar externe hulpverleners bij betrokken zijn.

Voor meer informatie:<klik hier> (bij het NJI) of <klik hier> (voor de privacy tool).