De richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen

18-01-2021

Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen zijn geen vanzelfsprekende termen in het onderwijs. Toch kan kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen wanneer de veiligheid van een leerling en/of diens omgeving in het geding is.

Er ontstaat soms twijfel in welke mate je “dwang” in het onderwijs mag toepassen. Stelregel hierbij is dat je slechts dwang toepast wanneer er sprake is van een gevaarlijke (nood-)situatie. Meer informatie hierover is te vinden in de richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen in het onderwijs. Hij is hier te vinden.