Exemplaar handreiking arbeidsmarktroute entreestudenten

02-02-2021

Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entreestudenten op weg naar werk?

Uitstroom naar de arbeidsmarkt

De doorstroom naar niveau 2 van het mbo is niet of nog niet voor iedere student haalbaar, bijvoorbeeld door een ongunstige thuissituatie of cognitieve of psychische belemmeringen. Voor deze jongeren is uitstroom naar de arbeidsmarkt de meest passende route.

Uitstroom naar de arbeidsmarkt wordt een succes als de gemeente, de school, de werkgever en zorgorganisatie samen kijken wat nodig is om de student toe te leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Voor al deze partijen beschrijft SBB in de handreiking tips om de gezamenlijke inzet te versterken.

Samenwerkende organisaties

Om de impact van de handreiking <hier te downloaden> te vergroten gaat SBB samen met de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties aan de slag. Zij delen de handreiking met hun achterban, halen goede voorbeelden op en zetten de arbeidsmarktroute waar dat past op de regionale agenda’s.

Bij het opstellen werkte SBB samen de MBO Raad, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Noord, FNV, Jeugdzorg Nederland, mbo-scholen, VNG/gemeenten, Ingrado, NJI en Sectorraad GO.