Experimenteerregeling GO en ‘regulier’

14-06-2021

Goede samenwerking tussen gespecialiseerd onderwijs en regulier is van groot belang om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs of een geïntegreerde voorziening te kunnen ondersteunen.

Ook jeugdhulp, welzijn en zorg spelen hierbij een cruciale rol. Met de invoering van passend onderwijs is er in diverse scholen en samenwerkingsverbanden een intensieve en krachtige vorm van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs op gang gekomen. En waar deze samenwerking al bestond is deze verder in een stroomversnelling geraakt.

Zie hier de 10 praktijkvoorbeelden

Zie hier de 6 portretten

Zie hier de actuele gegevens over de regeling.