Generieke studievaardighedenset voor doorstroom havo-hbo

01-12-2020

Voor veel scholieren is de overgang naar een vervolgopleiding in het ho groot. Afstemming en samenwerking tussen vo-scholen en ho-instellingen is nodig om de overgang voor deze scholieren te verbeteren en daarmee ook hun kans op studiesucces te vergroten. In Noord-Nederland hebben vo-scholen en vier hbo-instellingen1 de handen ineengeslagen
en een werkgroep havo-hbo opgericht met als doel de aansluiting havo-hbo te bevorderen. Deze werkgroep heeft de Generieke studievaardighedenset voor doorstroom havohbo ontwikkeld. Gebruik van de set kan bijdragen aan een betere aansluiting.