Handreiking bij realiseren toekomstperspectief jongere d.m.v doorlopende leer-en ontwikkellijnen

01-12-2020

Om instellingen en hun onderwijspartners te ondersteunen bij het realiseren van het toekomstperspectief van de jongere, zijn in deze handreiking uitgangspunten geformuleerd. De handreiking biedt handvatten voor de sector om samen met ketenpartners inhoud te geven aan de zorg en ondersteuning van de jongere zodat die optimaal in staat is om het toekomstperspectief te realiseren.