Het calamiteitenteam van School & Veiligheid

18-01-2021

Het calamiteitenteam bestaat uit de helpdesk (eerste opvang) en een adviseur. Het team bestaat uit crisis- en onderwijsexperts en heeft ruime ervaring in gespreksvoering bij crisissituaties.

De helpdesk vangt de school in eerste instantie op met preventief advies en voorlichting. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit zet de helpdesk in overleg met de school de adviseur van het calamiteitenteam in. calamiteitenteam