Pedagogisch perspectief

30-09-2021
Steeds meer kinderen in het regulier onderwijs krijgen psychische hulp of medicatie vanwege AD(H)D, angst of depressie.

Maar hoe kan het eigenlijk dat zoveel kinderen en jongeren in Nederland een diagnose krijgen? Wat gebeurt er nu precies op de grens van onderwijs en jeugdhulp rond dit soort diagnoses? En is de manier waarop we ons onderwijs organiseren en dat wat we daarin belangrijk vinden niet in hoge mate van invloed op dat wat we massaal als ‘ziek’ zijn gaan bestempelen?

Onderzoeker Bert Wienen stelde zich deze vragen én beantwoordde ze ook. Hij promoveerde in 2019 op de rol van medicalisering en leefstijlpolitiek in het onderwijs. Zijn boodschap? Kijk niet alleen naar het kind, maar ook naar de onderwijscontext.

Zo signaleert hij dat steeds meer kinderen een individueel ontwikkelingsplan nodig hebben in het onderwijs, waardoor er van leraren meer begeleiding wordt gevraagd: “We zien dat leerkrachten vaak als eerste opmerken dat een kind afwijkt van de norm. Steeds vaker wordt dan de vraag gesteld: ‘Wat mankeert dit kind’? Een vraagstelling die een biomedisch probleem veronderstelt. De oorzaak en oplossing worden in het kind gezocht. Terwijl je er ook vanuit pedagogisch perspectief of vanuit de onderwijscontext naar kunt kijken. Wat maakt dat dit kind zo op deze omgeving reageert en welke pedagogische ondersteuning past daarbij?”

Tijdens de inspiratiesessie gaat Bert Wienen in op de kracht van het pedagogisch perspectief. Hij inspireert door verbindingen te leggen tussen theorie en praktijk én houdt bestuurders en schoolleiders een kritische spiegel voor. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker en aan elkaar in een break-out moment.

Over de spreker

Dr. Bert Wienen is psycholoog, onderwijswetenschapper en bedrijfskundige en heeft ervaring in de jeugdhulp en in het onderwijs. Vanaf 2018 werkt Wienen als Associate Lector bij het lectoraat Jeugd van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij was lid van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bestuurscommissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. In juni 2019 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op de rol van medicalisering en leefstijlpolitiek in het onderwijs.

Inzet Verus

Verus wil via het netwerk Onderwijs en Zorg, het praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs en in publicaties een bijdrage leveren aan de beweging naar inclusiever onderwijs. Het thema inclusie speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de recent verschenen publicatie van Erik Borgman De school als bouwplaats: “Alleen radicale inclusiviteit kan de grondslag zijn van onderwijs dat iedere leerling tot bouwer van de samenleving van de toekomst wil maken.”

MELD JE AAN

Bron: Versus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs