Inclusiever onderwijs (buitenland?!).

07-01-2021

Nu, een aantal jaar na de invoering van passend onderwijs, worden er op steeds meer plekken in ons land initiatieven genomen door onderwijsbestuurders en schoolleiders om samen met hun medewerkers, ouders en leerlingen een meer inclusieve leeromgeving te realiseren. Een leeromgeving waar álle kinderen, ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstanden, of kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen naar school kunnen gaan. Een beweging die wij ten volle toejuichen!

Wat doen wij?

Onze expertgroep bestaat uit een rijk netwerk van onderwijsprofessionals, werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs, die samenwerken om de beweging naar meer inclusief onderwijs vorm te geven. Wij komen een paar keer per jaar bijeen en gaan gericht met verschillende thema’s aan de slag. Wij delen met elkaar opgedane kennis en ervaring en bekijken hoe we dit kunnen inzetten in de onderwijspraktijk. Ook bekijken wij wat we van andere landen kunnen leren. Als lid van deze expertgroep informeren wij je wanneer er reizen naar deze landen plaatsvinden.

Deelnemen aan deze groep?

Meedoen of meer weten? Laat het ons weten via info@gespecialiseerdonderwijs.nl. of a.postma@depiloot.nl