Inclusiever onderwijs

07-01-2021

Een praktijkplatform is opgericht met als doel de bevordering en ondersteuning van inclusiever onderwijs in gewone, reguliere scholen. Deze scholen leren omgaan met extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen en waarderen diversiteit.

Zij zijn gericht op het identificeren en wegnemen van hindernissen voor leren en onderwijzen en beogen toegang, participatie en goede resultaten en talentontwikkeling voor álle leerlingen, ook de leerlingen die speciale onderwijszorg behoeven.

Ga hier naar hun Website