Inclusievere scholen openen hun deuren

14-12-2021

Steeds meer scholen hebben de behoefte het proces Naar Inclusiever Onderwijs op te starten of een extra impuls te geven.

Om het proces in de eigen school te ijken, om inspiratie op te doen of te leren van ervaringen van scholen en schoolteams die onderweg zijn, biedt het Platform in samenwerking met gevorderde en beginnende inclusieve(re) scholen schoolbezoeken aan. Zo koppelt het Platform interesse aan praktijkervaring. Op de website naar inclusiever onderwijs staan de eerste inclusievere scholen vermeld die hun deuren in 2022 openen voor een werkbezoek – afhankelijk van de dan geldende Covidmaatregelen en het beleid van de ontvangende school. Als je interesse hebt kun je je aanmelden voor een bezoek op genoemde website.