Kwaliteitscriteria basisaanpak ZMOLK

06-12-2021

Het bieden van passend onderwijs voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek vraagt om een integrale aanpak: professionals uit onderwijs en zorg werken in onderwijs-zorgarrangementen samen met ouders en andere partners om dit te realiseren. Maar waaraan spiegelen we de kwaliteit van een arrangement? Hoe kijken ouders ertegenaan? Hoe werken professionals eraan en welke organisatorische voorwaarden zijn nodig om die kwaliteit ook waar te kunnen maken?

De afgelopen jaren hebben professionals, gedragsdeskundigen en managers uit een aantal scholen voor Speciaal Onderwijs en Zorginstellingen die gezamenlijk een onderwijs-zorgarrangement bieden voor deze doelgroep, zich gebogen over kwaliteitscriteria. Hieruit is een set van kwaliteitscriteria voortgekomen, die vervolgens in landelijke bijeenkomsten met vertegenwoordigers van andere scholen en zorginstellingen is getoetst. Deze set van kwaliteitscriteria is één van de middelen voor kwaliteitsborging die we in het ZMOLK-pakket aanbieden.

Het ZMOLK-pakket is een samenhangend geheel aan publicaties en biedt een theoretisch kader en praktische handvatten voor het denken, borgen en doorontwikkelen van OZA’s – onderwijszorgarrangementen – voor ZMOLK’ers. Initiatiefnemers zijn het VOBC, Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (v/h LECSO), Gedragwerk en het NJi.