Lancering nieuwe website VSO/PRO

Samenwerken aan kansen creëren en benutten: Iedere school aangehaakt. Duurzame samenwerking tussen pro en vso op het thema arbeidsmarkt & arbeidstoeleiding. Feest omdat www.vsopro.nl is gelanceerd.

De verbinding van het pro en vso op de arbeidsmarkt is zeer waardevol. In sommige regio’s is deze verbinding al heel sterk en goed georganiseerd. In andere regio’s staan het onderwijs en de betrokken netwerkpartners nog aan het begin van deze samenwerkingsrelatie.

Om het pro en vso beter en duurzamer aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt en de arbeidstoeleiding te optimaliseren, worden er in ieder arbeidsmarktregio coördinatoren aangesteld om het pro en vso te vertegenwoordigen. Deze coördinator zet zich namens de pro en vso scholen in om de arbeidstoeleiding in de arbeidsmarktregio zo te optimaliseren dat geen jongere meer tussen wal en schip valt.

De samenwerking op dit thema tussen het pro en vso wordt geïnitieerd vanuit de ministeries SZW en OCW onder aansturing van een landelijk kwartiermaker. Een platform waarop regionale initiatieven en ontwikkelingen bij elkaar komen.

Voor vragen hierover kun je terecht bij:

Patrick Hallink – Landelijk Kwartiermaker, p.hallink@vsopro.nl &

Nienke van Karsen – Procesregisseur, n.van.karsen@vsopro.nl